Fjellfoten – Dragsjøhytta, ca 3 km, 50 minutter til fots.

Opparbeidet turveg om sommeren og skiløyper om vinteren, med lys (lys fra høsten 2015). Noen stigninger, men framkommelig med barnevogn og rullestol sommerstid. Rasteplass underveis.